Poems

WWW.NEELAPADMANABHAN.COM

Neela Padmanabhan

 

TAMIL

v NEELA PADMANABHAN KAVITHAIKAL.1975.40Poems - 62pp

(included in NeelaPadmanabhanin 148 Kavithaikal.2003)

 

v NAA KAAKKA.1984.41Poems - 58pp.

(included in Neela Padmanabhanin 148 Kavithaikal. 2003. Virutcham Veliyeedu,

Chennai)

 

v PEYARILENNA.1993.33Poems - 112pp

(included in Neela Padmanabhanin 148 Kavithaikal. 2003. Virutcham Veliyeedu,

Chennai)

v NEELA PADMANABHAN 148 KAVITHAIKAL, 2003. 148 Poems - 165pp

Virutcham Veliyeedu, 7 Raghavan Colony, West Mambalam, Chennai.

 

Malayalam

 

v NEELA PADMANABHANDE KAVITHAKAL. 2003. 47 Poems- 68pp.

Viswam Books, Kannanmoola, Trivandrum-695011