Short Stories

WWW.NEELAPADMANABHAN.COM

Neela Padmanabhan

 

TAMIL

v MOHAM MUPPATHU AANDU.1969. 11Stories - 125pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000. Kalaingan Pathippakam).

 

v SANDAIYUMSAMADHANAMUM. 1972..11Stories - 140pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).

 

v MOONDRAVATHU NAAL.1974. 11Stories - 1

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).

 

 

v IRANDAVATHU MUGAM. 1978. 19 Stories - 192pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).

 

v NAAGAMMAVA. 1978. 15 Stories - 123pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).

 

v SIRAGADIKAL. 1978. 13 Stories - 136pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).

 

v SATHIYATHIN SANNITHIYIL. 1985. 15 Stories - 160pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2001.Kalaingan Pathippakam).

 

v VAANA VEETHIYIL. 1988. 18 Stories - 140pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2001.Kalaingan Pathippakam).

 

v AVARAVAR ANTHARANGAM.1998.11Stories - 143pp

(included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2001. Kalaingan Pathippakam).

 

 

v NEELA PADMANABHAN KATHAIKAL.2000, 2001 - 1112pp

(4Volumes, 154Stories Kalaingan Pathippakam,T.Nagar Chennai-17)

 

MALAYALAM

 

v KATHAKAL IRUPATHU. 1980 .20 Stories - 188pp.

Current Books, Kottayam-686001

 

v ERUMBUKAL. 1987. 20 Stories - 138pp.

Sahitya Pravarthaka Co-operative Society, Kottayam-686001

 

v ARKANDE KOANIL. 1997. 20 Stories - 104pp.

Current Books, Kottayam-686001

 

v VERATHAVAR. 2003. 23 Stories - 128pp. Current Books, Kottayam-686001.