Short Stories

WWW.NEELAPADMANABHAN.COM

Neela Padmanabhan


TAMIL

v       MOHAM MUPPATHU AANDU.1969. 11Stories - 125pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000. Kalaingan Pathippakam).

         


v       SANDAIYUMSAMADHANAMUM. 1972..11Stories - 140pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).

         


v       MOONDRAVATHU NAAL.1974. 11Stories - 1

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).


         


v       IRANDAVATHU MUGAM. 1978. 19 Stories - 192pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).


         

v       NAAGAMMAVA. 1978. 15 Stories - 123pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).


         

v       SIRAGADIKAL. 1978. 13 Stories - 136pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2000.Kalaingan Pathippakam).

         


v       SATHIYATHIN SANNITHIYIL. 1985. 15 Stories - 160pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2001.Kalaingan Pathippakam).


         

v       VAANA VEETHIYIL. 1988. 18 Stories - 140pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2001.Kalaingan Pathippakam).


         

v       AVARAVAR ANTHARANGAM.1998.11Stories - 143pp

                       (included in Neela Padmanabhan Kathaikal, 2001. Kalaingan Pathippakam).


         


v       NEELA PADMANABHAN KATHAIKAL.2000, 2001 - 1112pp

                       (4Volumes, 154Stories Kalaingan Pathippakam,T.Nagar Chennai-17)


MALAYALAM 


       

v       KATHAKAL IRUPATHU. 1980 .20 Stories - 188pp.

                 Current Books, Kottayam-686001

       


v       ERUMBUKAL. 1987. 20 Stories - 138pp.

                 Sahitya Pravarthaka Co-operative Society, Kottayam-686001

         


v       ARKANDE KOANIL. 1997. 20 Stories - 104pp.

                 Current Books, Kottayam-686001


v       VERATHAVAR. 2003. 23 Stories - 128pp. Current Books, Kottayam-686001.